Contract colaborare agentia IdeeaTour

 

CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR
CREATE SI DERULATE DE
IDEEA TOUR PRIN AGENTIILE PARTENERE
NUMARUL:……………, INCHEIAT ASTAZI………………………INTRE:
1. S.C. IDEEA TOUR SRL, cu sediul in Bucuresti, Bd. Mihai Bravu Nr.42-62, Bl.P8, Sc.3, Ap.90, Sect.2, tel/fax:
021/252.30.55,252.30.57, e-mail:office@ideeatour.ro. Licenta A 3801 cod fiscal RO 18163388, RC- J40/19848/2005, cont
virament LEI: RO90RNCB0285107137880001 SI EURO: RO63RNCB0285107137880002,deschis la banca: BCR – Sucursala
Unic, reprezentata prin domnul Dragos Amihaesei in calitate de administrator numita in continuare TOUROPERATOR

SI:
2.S.C……………………………..cu sediul in………………………………………………………………………………………………………..
…………………… tel:………………………………, fax:…………………………… e-mail:……
……………………………. Cod Unic de Inregistrare:……………………., numarul de inregistrare la Registrul
Comertului:……………………………, cont:…………………………………………………………….
deschis la banca:………………………………………, reprezentata prin Domnul/ Doamna ………………………………………, in
calitate de:…………………………, numita in continuare AGENTIE REVANZATOARE
1. Obiectul contractului:
1.1 Obiectul prezentului contract il constituie acreditarea AGENTIEI REVANZATOARE de catre TOUROPERATOR pentru
intermedierea de produse si pachete de servicii turistice ale TOUROPERATORULUI care sunt parte integranta a acestui
contract. De asemenea TOUROPERATORUL va acorda AGENTIEI REVANZATOARE asistenta si consultanta de specialitate
in vederea comercializarii produselor si pachetelor de servicii turistice derulate de TOUROPERATOR. Prezentul contract
completeaza cu dispozitiile de fata orice contract semnat anterior intre parti si isi produce efectele juridice pentru toate
rezervariile anterioare sau viitoare ale agentiei revanzatoare catre touroperator.
2. Rezervari si confirmarea cererilor de rezervare:
2.1 Rezervarile de produse si pachete turistice comercializate de catre AGENTIA REVANZATOARE se vor transmite
TOUROPERATORULUI, in scris, prin fax, numai pe formularul de rezervare, care este parte integranta a acestui contract si se
gaseste in anexa 1. Rezervarile transmise pe e-mail vor avea atasat formularul de rezervare. Formularul de rezervare se va
stampila si semnat de catre personalul AGENTIEI REVANZATOARE. Cererile pentru rezervarea locurilor in mijloacele de
transport, atunci cand TOUROPERATORUL presteaza si servicii de transport, sunt cu titlu informativ, iar confirmarea sau
infirmarea acestor cereri facandu-se in momentul comunicarii coordonatelor de plecare.
2.2 TOUROPERATORUL isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare rezervarile solicitate in alt format decat formularul de
rezervare sau rezervarile solicitate pe formularul de rezervare daca acesta nu este completat corect, nu este semnat si
stampilat de catre AGENTIA REVANZATOARE.
2.3 Dupa confirmarea rezervarii, de catre TOUROPERATOR, aceasta devine ferma si orice modificare sau anulare va atrage
dupa sine penalizari conform prezentului contract. Confirmarea cererii de rezervare se va transmite, in scris, AGENTIEI
REVANZATOARE, pe formularul de rezervare, fiind insotita de factura fiscala si de numarul de rezervare. Orice referire viitoare
la respectiva rezervare se va face mentionand numarul de rezervare.
2.4 Formularul de rezervare se va multiplica de catre AGENTIA REVANZATOARE fara a ii altera in vreun fel continutul.
2.5 Odata cu transmiterea confirmarii rezervarii, TOUROPERATORUL, va transmite AGENTIEI REVANZATOARE factura
fiscala pe fax, apoi originalul prin posta.
3.Obligatiile partilor:
3.1. Tour operatorul
(a). Va pune la dispozitia agentiei vanzatoare, programele, preturile si conditiile de vanzare a produselor turistice operate (intern
si extern), in special cele neadaptate segmentului de clientela al agentiei, cuprinse in anexa. Aceste materiale vor cuprinde
sigla TOUROPERATORULUI si spatii pentru personalizarea lor cu coordonatele AGENTIEI REVANZATOARE.
(b). Va asigura derularea operativa a programelor si serviciilor cuprinse in anexa 2, cu respectarea in totalitate a serviciilor
prevazute in program sau comanda AGENTIEI REVANZATOARE. In cazul in care, din motive obiective, nu pot fi acordate
serviciile in intregime, TOUROPERATORUL va efectua, la cererea agentiei rambursarea serviciilor neconsumate, fie va acorda,
cu acceptul clientului, servicii compensatorii in valoare maxima egala cu cele din contract.
(c). TOUROPERATORUL este raspunzator fata de AGENTIA REVANZATOARE cu privire la buna desfasurare a pachetului de
servicii turistice. AGENTIA REVANZATOARE are dreptul sa cheme in garantie TOUROPERATORUL pentru plata
despagubirilor solicitate de turist ca urmare a neexecutarii obligatiilor contractuale din vina TOUROPERATORULUI, dar numai
in fata instantelor de care apartine TOUROPERATORUL.
(d). Va raspunde cererilor de rezervare ale agentiei in termen de maximum 24 de ore pentru produsele de grup si cererilor de
turism intern si extern unde TOUROPERATORUL detine alocatii si in termen de 72 ore pentru programe la cerere.
(e). Va anunta din timp orice modificare survenita la programul turistic din alte cauze decat cele care tin de TOUROPERATOR.
(f). Va solutiona prompt, prin reprezentantii sai, eventualele reclamatii ale turistilor transmise de AGENTIA REVANZATOARE.
(g). In cazul celorlalte plecari de grup, in situatia necompletarii grupului, TOUROPERATORUL va informa cu 10 zile in prealabil
si va propune solutii alternative in conditii similare de transport si cazare.
(h). Va incheia, optional, pentru fiecare turist inscris pe programele sale (in cazul in care agentia revanzatoare nu este abilitata)
polita de asigurare medicala obligatore si/ sau polita de asigurare storno.
(i) Va ceda un comision (conform anexei pentru comisioane cedate) pentru fiecare serviciu in parte sau pachet de servicii
cuprinse in brosura TOUROPERATORULUI. Comisionul se cedeaza din tarifele publicate. Atunci cand agentia depaseste
plafonul de vanzari de peste 50.000 EURO, comisionul se mareste cu pana la 15%. Nu se cedeaza comision pentru serviciile
care nu sunt incluse in pachetele turistice (asigurari medicale, storno, taxe aeroport) si nici pentru suplimente (camera single,
pensiune completa, vedere la mare etc.)
(j). Va pune la dispozitia agentiei revanzatoare toate materialele necesare promovarii fiecarui produs turistic specificat in
anexa (brosuri, cataloage, preturi, afise, CD) pe baza bonului de comanda, care este parte integranta a acestui contract.
(k). Va instrui, gratuit, maxim 2 persoane din personalul AGENTIEI REVANZATOARE cu privire la specificul fiecarui produs
turistic. Instructajul se va face in locatii si date stabilite de TOUROPERATOR in serii de minim 10 persoane, sau la sediul
AGENTIEI REVANZATOARE, ori prin alte metode agreate de ambele parti.
(l) TOUROPERATORUL isi rezerva dreptul de a opera modificari in ceea ce priveste ora sau locul de imbarcare, in functie de
parteneri sau conditiile de trafic.
(m) TOUROPERATORUL poate modifica hotelurile mentionate in oferta cu altele similare, fara ca aceasta schimbare sa
afecteze tariful platit de client; clasificare unitatilor de cazare este data de autoritatile in domeniu din tara de destinatie.
3.2. Agentia revanzatoare
(a). Va promova produsele turistice publicate in brosura touroperatorului direct catre clientii sai.
(b). Va afisa in locuri vizibile, in incinta agentiei, materialele transmise de touroperator (pe verso brosurilor agentia va aplica
etichete adezive cu coordonatele proprii).
(c). Nu va modifica sub nici o forma continutul sau preturile programelor fara acordul touroperatorului.
(d). Va informa corect turistii asupra serviciilor asigurate in program si conditiilor de participare la excursie, in caz contrar va
suporta toate consecintele ce decurg de aici (va include in contractul cu turistul programul pentru care acesta a optat).
(e). Va incheia cu fiecare turist contractul de prestari servicii si bonul de comanda aferent care vor fi transmise
touroperatorului
(f). Va respecta termenele de rezervare, decomandare, plata a prestatiilor turistice prevazute in contract.
(g). Va mentine legatura cu TOUROPERATORUL pentru a-i comunica situatia inscrierilor si a stocului de materiale.
(h). Va pastra confidentialitatea asupra clauzelor contractuale in raport cu alti touroperatori.
(i). Va verifica cu atentie inainte de inscrierea turistilor documentele personale, valabilitatea pasaportului, existenta asigurarii
medicale si a justificativelor financiare aferente prestatiilor neincluse in pachetul de servicii si va informa , acolo unde este cazul,
asupra conditiilor de calatorie in strainatate a minorilor.
(k). In cazul in care in termen de 10 zile de la semnarea prezentului contract, se constata faptul ca agentia revanzatoare nu
promoveaza in mod corespunzator produsele TOUROPERATORULUI, acest contract devine nul.
(l). Va lucra numai pe voucherul TOUROPERATORULUI sau se va specifica”din cota Ideea Tour” (pentru turism intern) si
rezervare prin Ideea Tour (pentru turism extern).
(m). Va respecta graficele de trimitere in ceea ce priveste nr. de persoane, unitatea de cazare si categoria de confort, tarifele,
data de intrare si iesire comunicate de touroperator.
(n). In cazul situatiilor de OVERBOOKING TOUROPERATORUL va pune la dispozitia turistilor spatii de cazare similare ca si
categorie si conditii de confort, iar in cazul in care nu se pot asigura decat spatii de categorie inferioara TOUROPERATORUL
va rambursa diferenta de pret.
(o). AGENTIA REVANZATOARE are obligatia sa respecte termenele de anulare si plata prevazute de prezentul contract.
Aceste termene pot fi modificate de TOUROPERATOR fara acordul prealabil al AGENTIEI REVANZATOARE. In cazul
modificarii acestor termene TOUROPERATORUL are obligatia sa anunte neintarziat AGENTIA REVANZATOARE asupra
modificarilor aparute.
(p) AGENTIA REVANZATOARE nu va completa, pe formularul de rezervare, spatiile rezervate TOUROPERATORULUI.
(q) AGENTIA REVANZATOARE poate chema TOUROPERATORUL in garantie numai in fata instantelor de care apartine
TOUROPERATORUL.
(l) Desi pachetul este comercializat cu tarif in lei si in euro, plata pachetelor turistice se va face intr-o singura moneda, la
alegere; pentru plata in lei a partii de euro, se percepe un comision de risc valutar de 2%
4. Anularea rezervarilor
4.1. Anularea sau modificarea rezervarilor se va transmite in scris TOUROPERATORULUI pe acelasi formular de rezervare pe
care s-a solicitat si confirmat rezervarea serviciilor. Anularea rezervarii initiale va fi facuta numai cu aprobarea
TOUROPERATORULUI care va tine seama de conditiile de anulare specificate in prezentul contract. In cazul in care AGENTIA
REVANZATOARE solicita efectuarea unor modificari ale rezervarii initiale, cum ar fi : modificarea datei de plecare, a numelui
participantilor, a destinatiei turistice, a hotelului, TOUROPERATORUL va percepe o taxa de 10 euro.
4.2. Neconfirmarea cererilor cu titlu informativ nu poate fi considerat motiv pentru anularea rezervarilor.
4.3. Termenele de decomandare si plata sunt prevazute pentru fiecare produs in parte in anexe.
In cazul in care nu sunt prevazute alte termene speciale in fiecare anexa, se aplica termenele de decomandare uzuale,
respectiv :
a). 25% din costul excursiei dupa primirea confirmarii serviciilor comandate (cu minim 30 de zile inainte de plecare).
b). 50% din costul excursiei/sejurului pentru retragerea in intervalul 29-16 zile inainte de plecare/intrare.
c). 100% din costul excursiei/sejurului pentru retragerea in intervalul 15- 0 zile inainte de plecare/intrare.
In cazul nerespectarii termenelor de decomandare, anulare prevazute responsabilitatea revine AGENTIEI REVANZATOARE.
4.4. In cazul unor evenimente de forta majora (imbolnaviri, decese), precum si in cazul modificarilor aduse rezervarilor deja
confirmate, penalizarile aplicate vor fi cele percepute de furnizorii locali de servicii turistice
5. Reclamatii
5.1 Reclamatiile se primesc, in scris, numai din partea AGENTIEI REVANZATOARE si numai pentru serviciile contractate prin
TOUROPERATOR.
5.2 Reclamatiile turistilor privind pachetul de servicii si serviciile furnizate de partenerii locali ai TOUROPERATORULUI, vor fi
aduse la cunostinta acestora in momentul constatarii incovenientelor aparute sau, AGENTIEI REVANZATOARE, in termen de 5
zile de la data intoarcerii de la sejur.
5.3 AGENTIA REVANZATOARE are obligatia ca in termen de 3 zile de la data primirii reclamatiilor, de la turisti, sa le comunice
TOUROPERATORULUI.
5.4 TOUROPERATORUL va comunica raspunsul, in scris, AGENTIEI REVANZATOARE, in termen de 30 zile calendaristice.
5.5 TOUROPERATORUL nu este raspunzator fata de AGENTIA REVANZATOARE in cazul in care turistii acesteia nu sunt
multumiti de modul de rezolvare a reclamatiilor legate de aspecte independente de serviciile oferite de TOUROPERATOR.
5.6 TOUROPERATORUL isi rezerva dreptul de despagubire a turistului in cuantumurile stabilite pe cale amiabila. In cazul in
care, din vina AGENTIEI REVANZATOARE se constata lipsuri in efectuarea comenzilor si/ sau rezervarilor si din acest motiv
TOUROPERATORUL suporta cheltuieli aditionale, aceste cheltuieli vor fi imputate AGENTIEI REVANZATOARE.
5.7 TOUROPERATORUL nu poate fi facut raspunzator in cazul producerii evenimentelor acoperite de polita de asigurare
medicala de calatorie, care va fi incheiata la plecarea in calatorie.
6. Modalitati si termene de plata:
6.1. Plata serviciilor confirmate, exclusiv comisionul cedat agentiei se va face conform facturii fiscale, integral, iar toate spezele
bancare vor revenii partii care initiaza plata. Pentru servicii rezervate cu mai putin de 10 zile lucratoare inaintea plecarii serviciile
se vor achita integral in maxim 24 ore de la data primirii confirmarii.
6.2. Pentru intarzieri la plata TOUROPERATORUL va percepe penalizari de 1% pe zi intarziere pentru sumele restante.
6.3. Plata serviciilor comandate se poate face in numerar, virament, foaie de depunere in conturile TOUROPERATORULUI in
EURO sau LEI. Pentru platile in LEI se va aplica un coeficient de risc valutar de 2% fata de cursul BNR din ziua platii. Pentru
platile efectuate, TOUROPERATORUL va elibera documente fiscale.
6.4. Toate comisioanele bancare vor fi suportate de catre partea care efectueaza transferul bancar.
6.5. In cazul in care serviciile au fost prestate si AGENTIA REVANZATOARE nu a achitat integral contravaloarea acestora, se
vor percepe penalizari de 3% pe zi din totalul de plata, incepand cu data scadentei si pana la achitarea integrala a serviciilor; in
cazul efectuarii platii AGENTIA REVANZATOARE va transmite TOUROPERATORULUI o copie a documentului de plata
purtand stampila bancii.
6.6. TOUROPERATORUL poate anula in orice moment rezervarea agentiei revanzatoare daca aceasta nu a achitat integral
serviciile comandate catre TOUROPERATOR la data scadenta a facturilor, inainte de plecarea turistilor. In cazul neplatii inainte
de plecare, a serviciilor comandate de agentia revanzatoare touroperatorul va refuza imbarcarea turistilor sau va refuza
prestarea serviciilor neplatite integral, de toate consecintele legale si raspunderea juridica pentru acest fapt va fi raspunzatoare
agentia revanzatoare care nu a facut plata.
6.7. Refuzul touroperatorului de a nu presta serviciile neplatite de agentia revanzatoare nu absolva de obligatia platii agentia
revanzatoare, aceasta fiind raspunzatoare pentru toate penalizarile si serviciile in valoare de 100%, care nu au fost prestate din
cauza sa.
7. Transmiterea documentelor de calatorie:
7.1. Pentru charterele de autocar voucherele sunt pentru tot grupul si vor sta la insotitorul de grup, turistii neavand nevoie de
voucher individual.
7.2. Pentru charterele de avion voucherele impreuna cu biletele de avion vor fi inmanate turistilor in aeroport, in ziua plecarii, cu
2 ore inainte de ora zborului, de la reprezentantul TOUROPERATORULUI.
7.3. Pentru sejururile individuale externe si interne, voucherele se vor elibera numai dupa ce AGENTIA REVANZATOARE face
dovada platii in totalitate. Documentele vor fi trimise pe e-mail sau pe fax la cererea expresa a AGENTIEI REVANZATOARE.
8. Puncte de imbarcare:
TOUROPERATORUL va anunta AGENTIA REVANZATOARE cu minim 3 zile inaintea plecarii ora exacta si locul de imbarcare
numai in cazul in care exista vreo modificare de la programul initial. AGENTIA REVANZATOARE are obligatia de a informa
turistii sa se prezinte la ora si locul de imbarcare mentionate in programul comunicat de TOUROPERATOR. Neprezentarea
turistilor la ora si locul de imbarcare comunicate de catre TOUROPERATOR – no show- contravaloarea excursiei nu mai poate
fi restituita, turistul fiind deplin responsabil. De asemeni, in cazul in care desi turistul indeplineste conditiile legale de trecere a
frontierei (servicii platite, documente de calatorie valabile), autoritatile locale ii refuza accesul, TOUROPERATORUL nu este
responsabil pentru acest lucru, programul urmand a fi continuat cu restul grupului, fara a obliga TOUROPERATORUL la
returnarea contravalorii excursiei.
9. Alte clauze:
9.1 Clauza de fidelitate reciproca. TOUROPERATORUL se angajeaza sa nu foloseasca baza de date a turistului trimis de
agentie pentru mailingul direct in scopul cooptarii ulterioare directe pe alte programe. In reciprocitate AGENTIA
REVANZATOARE se angajeaza sa nu distribuie programele touroperatorilor concurenti pe destinatiile promovate de
TOUROPERATOR si sa informeze TOUROPERATORUL de eventualele oferte concurentiale.
9.2 Clauze specifice fiecarui produs turistic sunt cuprinse in anexe si fac parte integranta din contract.
9.3 TOUROPERATORUL nu isi asuma nici o obligatie su nu raspunde fata de AGENTIA REVANZATOARE si/ sau clientii
acesteia cu privire la obtinerea vizelor turistice, pentru a beneficia de pachetul de servicii turistice. De asemenea
TOUROPERATORUL nu are obligatia de a informa AGENTIA REVANZATOARE si/ sau pe clientii acesteia cu privire la
regimul vizelor sau a altor conditii speciale de intrare/ sedere aplicabile statelor pe al caror teritoriu se executa serviciile turistice
achizitionate de la TUOROPERATOR in parte sau in totalitate. Aceasta obligatie de informare precum si eventualele obligatii de
despagubire a turistilor in urma nerespectarii ei revin in intregime AGENTIEI REVANZATOARE.
9.4 In cazul in care una din prevederile prezentului contract devine lovita de nulitate, aceasta nu va afecta celelalte prevederi ale
prezentului contract. Prevederea lovita de nulitate va fi inlocuita cu o prevedere valida si aplicabila care sa corespunda scopului
economic al prevederii lovita de nulitate. Acelasi lucru se aplica si in cazul lacunelor contractuale.
9.6 Prezentul contract este guvernat de legile romane in vigoare si are o valabilitate de 1 an de zile de la data semnarii lui.
9.7 Pentru rezervarile in sistemul de rezervari ON-LINE – acestea se supun tuturor dispozitiilor contractului de comercializare a
produselor create si derulate de IDEEA TOUR prin agentiile partenere. Rezervarile si confirmarile primite de AGENTIA
REVANZATOARE prin sistemul de rezervari on-line se pot face prin accesul printr-o parola unica incredintata agentiei
partenere prin ANEXA de comunicare. Agentia revanzatoare isi asuma obligatia sa ne comunice nimanui din afara societatii
aceasta parola si sa faca proces verbal de incredintare pentru salariatii care vor folosi aceasta parola. Pentru toate rezervarile
facute prin parola atribuita agentiei revanzatoare vor fi emise facturi fiscale in care vor fi reconfirmate serviciile comandate.
10. Litigii:
Eventualele litigii se vor solutiona pe cale amiabila. In caz de ireconciliere se va apela la instantele judecatoresti de care
apartine TOUROPERATORUL.
Contractul a fost incheiat astazi ……………… , in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
TOUR OPERATOR AGENTIE REVANZATOARE
IDEEA TOUR

~ de andreiuta pe Mai 5, 2009.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: