Contract Colaborare Sun Hotels Direct

CONTRACT DE COLABORARE

Intre:

SUN HOTELS DIRECT S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, str.. Bolyai, nr. 1A, Etaj 1, Ap.2, Jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J12/389/2009, cu Cod Fiscal RO25162393, telefon: 00 40 312263494, fax: 00 40 364884340, avand cont nr RO03 PIRB 1303 7217 3900 1000, cont in euro, deschis la PIRAEUS BANK Cluj-Napoca, reprezentata de GEORGIOS KORNELAKIS – DIRECTOR GENERAL, numita in continuare TOUR – OPERATOR

Si:

…………………………………………………, cu sediul in……….., Str. …………………nr. …., telefon / fax:………………………………, avand licenta de turism nr………………………., inregistrata la Registrul Comertului cu nr……………………, cu Cod Fiscal…………………, cont nr. ……………….. …………..,deschis la……………………………………., reprezentata de …………………………… – DIRECTOR GENERAL, numita in continuare Agentie de Turism Detailista,

s-a incheiat urmatorul contract de colaborare.

ART. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului in constitue comercializarea de pachete turistice sau componente ale acestora cu derulare in strainatate.

ART. 2. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

2.1. DREPTURILE SI OBLIGATIILE TOUR – OPERATORULUI

a) Are dreptul sa comercializeze prin intermediul agentiei de turism detailista pachete de servicii turistice sau componente ale acestora in tara sau in strainatate.

b) Se obliga sa aduca la cunostiinta agentiei de turism detailista, in timp util, orice modificare aparuta in pachetele de servicii turistice sau componente ale acestora in vanzare, respectiv orice modificare a preturilor..

c) Se obliga sa asigure asistenta turistica prin reprezentanti ai agentiei si / sau ghizi calificati pe intreaga perioada de desfasurare a pachetelor de servicii turistice.

d) Se obliga sa puna la dispozitia agentiei de turism detailista materialele publicitare necesare (afise, brosuri, cataloage, pliante, casete audio – video) si sa organizeze, in functie de posibilitati, deplasari in tara / strainatate de documentare pentru promovarea produselor turistice oferite spre vanzare.

e) Se obliga sa anunte agentia detailista cu minim 5 zile inainte de data operarii charterului orice modificare sau caz de anulare a zborului si cu minim 48 de ore inainte orice modificare a orarului de zbor

2.2. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI DE TURISM DETAILISTA

a) Agentia de turism detailista are dreptul de a-si aplica un comision determinat conform art 6, astfel incat sa promoveze pachetul turistic.

b) Se obliga sa asigure, prin toate mijloacele publicitare care ii stau la dispozitie, promovarea produselor turistice oferite spre vanzare de catre tour – operator.

c) Se obliga sa furnizeze oricaror personae interesate informatii complete, corecte si clare, care sa nu permita interpretari echivoce ale acestora, privind pachetul de servicii sau prestatiile turistice izolate, precum si conditiile de participare la programele organizate de tour – operator.

d) Se obliga sa respecre preturile de vanzare stabilite de catre tour – operator pentru pachetele de servicii turistice sau componente ale acestora.

e) Se obliga sa inscrie turistii numai pe baza de comanda scrisa din care sa reiasa clar pachetul de servicii sau prestatia solicitata, perioada, mijlocul de transport, categoria de hotel, numele si prenumele turistului / lor, numarul de persoane (adulti, copii), etc. in vederea facturarii corecte a acestor servicii.

f) Se obliga sa vireze in contul tour – operatorului, in termen de 5(cinci) zile lucratoare de la data vanzarii suma reprezentand 25% din contravaloarea integrala a produsului turistic vandut in cazul in care rezervarea este facuta cu mai mult de 5 saptamani inainte de plecarea turistului, iar diferenta, mai putin comisionul cuvenit, cu 21 zile inaintea inceperii derularii programului. In cazul in care rezervarea este facuta cu mai putin de 5 saptamani inainte de plecarea turistului, agentia de turism detailista se obliga sa achite intreaga contravaloare a pachetului turistic rezervat cu 21 de zile inaintea inceperii derularii programului.

g) Agentia de turism detailista se obliga sa elibereze voucher si contract de calatorie turistilor.

h) Agentia de turism detailista are obligatia de a prezenta turistilor/cumparatorilor produselor oferite de tour-operator termenele si conditiile aplicabile ofertelor tour-operatorului, astfel cum sunt acestea detaliate in anexa la prezentul contract, parte integranta din prezentul contract.

ART. 3. PLATILE

Tour – operatorul va factura serviciile comandate la agentia de turism detailista.

Agentia de turism detailista va efectua platile, la termenele cuvenite la art. 2.2. lit. “f”, in euro conform cursului BNR din ziua emiterii facturii sau conform cu precizarile din pachetele de servicii turistice. In cazul in care agentia de turism detailista nu respecta conditiile si termenele de plata mentionate in prezentul contract, tour – operatorul este indreptatit sa sisteze asigurarea serviciilor contractuale, iar agentia de turism detailista va fi singura raspunzatoare pentru eventualele consecinte negative ale acestei sistari. Sumele achitate pana la data sistarii conform prezentului articol vor fi socotite castigate Tour-operatorului cu titlu de daune.

ART. 4. RECLAMATII SI SESIZARI

Reclamatiile si sesizarile turistilor vor fi primite de agentia care a vandut produsul turistic respectiv si rezolvate de tour – operator daca acestea sunt justificate si numai daca vor fi trimise acestuia, in scris, in termen de maxim 3 zile de la incheierea programului turistic in conditiile prevazute de art. 18 din O.G. Nr. 107 / 1999.

In cazul in care se dovedeste ca reclamatiile turistilor sunt datorate culpei agentiei de turism detailista aceasta va suporta integral daunele rezultate.

ART. 5. LITIGIILE

Orice litigiu ce ar putea decurge din acest contract sau din derularea lui se va rezolva pe cale amiabila. In cazul in care nu se poate ajunge la o solutie reciproc avantajoasa litigiile vor fi inaintate Curtii de Arbitraj International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, cu exceptia celor date exclusiv de lege in competenta Instantelor Judecatoresti.

ART.6. PLATI SI COMISIOANE

6.1. Comisionul negociat de comun acord este ….10…….%

6.2. Comisionul pentru oferte speciale si bilete de avion este …….7….%.

6.3. Comisionul de productivitate este acel comision la care este indreptatita agentia de turism detailista, peste comisionul negociat sau de oferte speciale, in conditiile in care aceasta vinde mai mult de 25 de rezervari pentru unul dintre produsele tour-operatorului, in cuantum de …….2…….%. Acest comision de productivitate va fi aplicat incepand cu a 26-a rezervare si pana la ultima rezervare.

Toate comisioanele sunt platite imediat, mai putin comisionul de productivitate, care va fi platit in prima saptamana a lunii urmatoare.

Curse charter

ART. 7. DISPOZITII FINALE

7.1. Acest contract intra in vigoare de la data de ……………………… pentru perioada nedeterminata.

7.2. Partile pot rezilia contractul in urmatoarele cazuri:

– de comun acord

– din cauza nerespectarii termenelor de plata cu mai mult de 30 de zile

– in cazul neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a obligatiilor asumate in prezentul contract.

Partea care solicta rezilierea contractului acorda un preaviz scris de 30 zile celeilalte parti semnatare.

Prezentul contract s-a incheiat in 2 (doua) exemplare originale a cate doua pagini fiecare, din care unul pentru tour – operator si unul pentru agentia de turism detailista, si contine, atasat, Anexa privind termenele si conditiile tour-operatorului, numarand trei pagini.

TOUR – OPERATOR AGENTIE DE TURISM DETAILISTA

SUN HOTELS DIRECT S.R.L. ………………………………………………………

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL

Anexa

1. Conditii de rezervare

SunHotelsDirect.com are functia de agent de rezervari pentru toate hotelurile, apartamentele si vilele prezentate pe acest website, iar contractul dumneavoastra va fi incheiat cu aceste hoteluri prezentate. Va rugam cititi cu atentie termenii si conditiile de rezervare. Acestea se aplica in cazul tuturor rezervarilor incheiate cu SunHotelsDirect si cu partenerii acesteia.

2.Camera (Camera alocata de hotel)

La inregistrare, dupa sosirea dumneavoastra la cazare, va va fi alocata o camera. Nu uitati: in cazul in care zborul dumneavoastra este efectuat din: UK, RO, LV, LT, EE, F, D, B, NL, CH, A, A, RU, HU sau alte locatii, dar dupa miezul noptii, camera va fi rezervata cu o zi inainte. Ca urmare decazarea din camera va fi facuta la 12 dupa amiaza in cazul unui zbor de noapte sau in ziua plecarii , in cazul unui zbor de seara.

3. Informatii generale in legatura cu Contractul de cazare prevazut de aces website

In momentul in care efectuati o rezervare, va vom trimite un e-mail de confirmare a rezervarii dumneavoastra, moment in care se genereaza si un contract atasat. Data de generare a contractului este aceasi cu cea care este inscrisa pe confirmare. Contractul se supune acestor conditii de rezervare. Se vor aplica toate conditiile de rezervare, inclusiv penalizarile in caz de anulare.Odata generat contractul, hotelul gazda este responsabil sa va ofere ceea ce ati rezervat, iar dumneavoastra sunteti obligat sa platiti pentru ceea ce ati rezervat, fiecare parte supunandu-se conditiilor de rezervare in parte, precum si altor conditii prevazute de cazare. Nu uitati: Este foarte important sa verificati conditiile de rezervare, in momentul in care primiti confirmarea. Daca va hotarati sa renuntati sau sa va modificati rezervarea, s-ar putea sa fiti nevoit sa platiti penalizari care ar putea ajunge la costul intregii cazari. In cazul mai multor persone, persoana care face rezervarea suporta responsabilitatea intregii plati. Vom trimite voucherele precum si alte informatii aditionale persoanei responsabile in cauza, care va avea sarcina de a mentine intreg grupul informat. Vom accepta confirmare numai din partea persoanei care a efectuat rezervarea. Daca in momentul placerii aveti sub 18 ani, vom avea nevoie de o permisiune scrisa din partea parintilor dumneavoastra.

4. Conditii de plata

a) Daca efectuati rezervarea cu mai mult de 5 saptamani inainte de plecare, va rugam sa efectuati plata unui depozit de 25% din totalul costului, in momentul in care efectuati rezervarea. Balanta de plata va trebui achitata cu 5 saptamani inainte de plecare. In cazul in care nu anuntati anularea rezervarii inainte de data scadenta, noi va vom taxa cu suma respectiva direct de pe cardul dumnevoastra de credit. Fiind de accord cu acesti termeni de rezervare, va dati acordul urmatoarelor aproceduri.

b) Daca rezervati cu mai putin de 5 saptamani inainte de plecare, sunteti obligat sa platiti costul intreg al cazarii in momentul in care rezervati. Plata se poate face fie cu cardul de credit sau cu cel de debit.

Nu uitati Rezervarea dumneavostra poate fi anulata in cazul in care nu platiti la timp costul ei, iar dumneavoastra veti fi raspunzator de plata penalizarilor in caz de anulare.

Plata pentru costurile extra (mini bar, factura la telefon), va fi facuta direct la receptie, in momentul decazarii.

5. Modificari ale rezervarii

In cazul in care doriti sa efectuati modificari la rezervararea facuta, dupa ce ati intrat in posesia confirmarii trimise de noi, vom face orice este necesar pentru a va solutiona problema. Deoarece persoana responsabila cu cazarea nu este obligata sa faca niciun fel de modificari, va oferim posibilitatea dumneavoastra sau oricarui membru din grupul dumneavoastra sa transfere rezervarea altei persone, cu conditia sa aveti un motiv intemeiat pentru acest transfer (a se verifica conditiile de mai jos). Sunteti obligati sa anuntati orice modificare prin e-mail. Daca persoana responsabila de cazare este in masura sa efectueze vreo modificare, va fi necesara plata a 15 euro la SunHotelsDirect.com , in vederea efectuarii acestei modificari.

Daca doriti sa schimbati numarul de persone pentru care ati facut rezervarea, pretul cazarii va fi recalculat pentru noul grup. Daca de exemplu grupul se reduce ca numar, aceasta inseamna ca scade si gradul de ocupare, iar fiecare persoana va fi nevoita sa plateasca mai mult. In cazul in care doriti sa efectuati o modificare in timp ce sunteti in vacanta (ex. Imbunatatirea conditiilor de sedere sau extinderea sederii ), toate costurile extra trebuie platite pe loc.

6. Anularea rezervarii

Persoana responsabila cu cazarea incepe sa genereze costurile pentru rezervarea dumneavoatra in momentul in care aceasta este confirmata. Cu cat este mai aproape de data plecarii, cu atat mai greu le va fi sa o revanda. Asadar in cazul in care dumneavoastra anulati sau modificati o rezervare, penalizarea va fi cu atat mai mare cu cat este mai aproape ziua de plecare. Daca doriti sa anulati o rezervare confirmata, aceasta trebuie efectuala prin e-mail sau online, si numai de catre persoana pe numele careia a fost emisa factura. Penalizarile de anulare vor fi calculate conform tabelului de mai jos, si va vor fi aduse la cunostinta nu mai tarziu de doua saptamani de la data anularii.

Cu mai mult de 2 saptamani (14 zile) inainte de plecare

Cazari anulate: 30 Euro / cazare

Amendments: 15 Euro / cazare

Schimbarea numelui: nu se taxeaza.

Cu 2 saptamani (14 zile) inainte de plecare

Cazari anulate: 50 Euro / cazare

Amendments: 15 Euro / cazare

Schimbarea numelui: nu se taxeaza.

Cu o saptamana (7 zile) inainte de plecare

Cazari anulate: 100%

Amendments: 15 Euro / cazare

Schimbarea numelui: nu se taxeaza.

***Toate preturile de mai sus sunt in Euro***

In cazul in care un membru sau mai multi din grupul dumneavoastra renunta, aceasta poate insemna ca scade gradul de ocupare si costul intregului grup ramas poate creste.

Daca persoana responsabila de cazare efectueaza o modificare asupra rezervarii dumneavoastra, va vom informa cat mai repede inainte de plecare, dar nu vom suporta nici o responsabilitate in legatura cu dumneavoastra.

Nu se ramburseaza nici o despagubire in cazul in care sederea este mai scurta decat era prevazut.

SUNHOTELSDIRECT.com face tot ceea ce ii sta in putinta ca dumneavoastra sa nu fiti nevoiti sa efectuati nici o modificare cu privire la rezervare. Daca foarte putin probabil suntem anuntati de persoanele responsabile de cazare ca nu sunt in masura sa va ofere cazarea rezervata, vom face tot posibilul sa va oferim servicii similare si un standard egal cerut de dumneavoastra. Daca nu suntem in masura sa va oferim conditii asemanatoare, sau daca dumnevoastra nu acceptati cele oferite de noi, puteti efectua anularea fara a plati nimic pentru aceasta.

7. Cerinte Speciale sau Comentarii

In cazul in care aveti alte cerinte care nu fac parte din cadrul cazarii standard descrise in acest website (ex. Meniuri cu diete, patutri de infanti, sau o camera specifica) va rugam sa ne informati in momentul in care efectuati rezervarea. Vom informa persoana care se ocupa de cazari in vedere cu aceste cerinte speciale, dar din pacate nu va putem oferi garantia ca veti putea beneficia de acestea. VA OFERIM GARANTIA UNORA DINTRE ELE DOAR IN CADRUL HOTELURILOR NOASTRE.

In cazul in care persoana responsabila de cazare nu intruneste aceste cerinte in cadrul hotelului, nici noi dar nici dansii nu suntem obligati sa oferim aceste cerinte.

8. Asigurare pe durata Vacantei

Va sfatuim sa dispuneti din timp de asigurare de calatorie. Va recomandam ca aceasta asigurare sa fie in masura sa acopere costurile in cazul unei anulari de catre dumneavoastra, toate costurile medicale, cele de asistenta precum si cele de retur in caz de accident in tari precum: UK, RO, LV, LT, EE, F, D, B, NL, CH, A, RU, HU.

9. Amendamente privind platile

Retineti: informatiile de mai sus sunt valabile daca modificarile aparute in ceea ce priveste cazarea nu implica schimbarea hotelului (exemplu: stati la acelasi hotel dar doriti sa schimbati tipul de camera, tipul de masa, data, durata, numarul de oaspeti). Daca doriti si schimbarea hotelului, va rugam luati legatura cu echipa noastra care va va comunica noile costuri. Acest fapt va fi considerat ca o anulare a rezervarii anterioare si realizarea uneia noi.

10. Responsabilitatea noastra fata de rezervarea dumneavoastra.

Deoarece indeplinim functia doar de agent de rezervari nu ne asumam responsabilitatea pentru cazari, pentru orice fel de boala, accidente, deces sau pierderi de orice fel, cauzate din vina dumneavoastra. Orice pretentii in caz de accidente, imbolnaviri sau decese, in timpul sederii dumneavoastra, trebuie aduse la cunostinta proprietarului cazarii, si se vor afla sub jurisdictia legala a tarii unde este rezervata cazarea.

11. Proceduri de reclamatii

In cazul in care aveti reclamatii in timpul sederii dumneavoastra, managerul trebuie anuntat cat mai repede, in vederea solutionarii problemei. Puteti pierde orice drept de despagubire, daca nu procedati conform celor de mai sus. In cazul in care problema nu este solutionata conform dorintelor dumneavoastra, este necesar sa luati legatura cu reprezentantul statiunii. Avem reprezentanti in toate statiunile noastre iar daca problema nu se poate solutiona nici asa, va rugam frumos sa ne contactati la urmatoarele numere de telefon +40761223681, +441143601036 din cadrul statiunii. Vom actiona in calitate de intermediari si vom incerca sa va solutionam problema. In cazul in care nu suntem in masura sa va solutionam problema, va trebui sa apelati direct la persoana responsabila cu cazarea.

12. Despagubire

In momentul in care rezervati prin intermediul SunHotelsDirect.com, va asumati responsabilit pentru conduita dumneavoastra si a grupului insotitor pe timpul sederii. Persoana responsabila cu cazarea isi rezerva la orice ora responsabilitatea de a pune capat sederii dumneavoastra , sau a oricarui membru al grupului (inainte de plecare) din cauza comportamentului necorespunzator. Se vor aplica penalizari intregi de anulare si nu se va inapoia nici o despagubire. Mai mult, persoana responsabila cu cazarea nu va avea nici o obligatie de a plati vreo despagubire sau vreun cost in legatura cu rezervarea dumneavoastra , in concordanta cu acest paragraf. In cazul in care dumnevoastra sau un alt membru al grupului cauzeaza stricaciuni la locul de cazare, trebuie sa va dati acordul de a oferi despagubiri persoanei responsabile cu cazarea. De asemenea sunteti responsabili de a despagubi persoana responsabila cu cazarea in legatura cu orice stricaciune cauzata.

Reclame

~ de andreiuta pe mai 19, 2009.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: