Contract World Discovery Tour Operator s.r.l.

Intre:

SC WORLD DISCOVERY TOUR OPERATOR SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Sagetii nr.7, parter, ap.1, sector 2, cod 020997, telefon 021-311.3302, fax 021-314.8738, e-mail: office@wd-tours.ro, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/11760/2004, atribut fiscal inregistrat in scop de TVA: RO, CUI 16619969, cont in RON – RO07 BUCU 1335 3979 2511 RO01, cont in EURO – RO61 BUCU 1335 3979 2511 EU01, deschise la ALPHA BANK Agentia DECEBAL, licenta de turism nr.3193 din 26.02.2008, reprezentata prin Cristina Timpu, in calitate de director, denumita in continuare AGENTIE TUR-OPERATOARE

si

……………………………………………………………….cu sediul in …………………………………………………………………….. telefon …………………………………………………….., fax …………………………….., e-mail ……………………………, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul ……………………, cod fiscal ……………, cont in RON – ………………………………………… cont in EURO – ………………………………………………………, deschise la ………………………………….., licenta de turism ……………………………..…, reprezentata prin …………………………, denumita in continuare AGENTIE REVANZATOARE

s-a incheiat urmatorul contract de prestari servicii turistice:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prezentul contract este valabil pentru un an, cu prelungire automata pe termen nelimitat pana la rezilierea lui de catre una din parti, cu un preaviz de 30 zile, si are ca obiect organizarea, promovarea si valorificarea, in conditii de reciprocitate stabilite anterior de catre AGENTIA TUR-OPERATOARE si AGENTIA REVANZATOARE, de pachete turistice pe diferite destinatii, pentru turisti individuali sau grupuri.

2. OBLIGATIILE PARTILOR

TUR-OPERATORUL:

2.1 Va pune la dispozitia AGENTIEI REVANZATOARE programele, preturile si conditiile de vanzare a produselor turistice operate de acesta.

2.2 Va asigura derularea operativa a programelor si serviciilor prevazute in program. In cazul in care din motive obiective nu pot fi acordate serviciile in intregime tur operatorul va efectua, la cererea agentiei, rambursarea sumelor platite fie va acorda, cu acceptul clientului, servicii compensatorii.

2.3 Orice modificare intervenita in programele turistice organizate trebuie sa fie transmisa imediat agentiei revanzatoare.

2.4 In cazul plecarilor in grup, in situatia necompletarii grupului, tur-operatorul va anunta agentia cu 15 zile in prealabil si va propune solutii alternative.

2.5 Va solutiona prompt, prin reprezentantii sai, eventualele reclamatii ale turistilor.

2.6 Se angajeaza sa asigure in cadrul programelor convenite servicii de cazare, masa, transfer, asistenta turistica, transport si toate serviciile mentionate in programele puse in vanzare.

2.7 Va ceda comision fiecarui produs specificat in anexa programului respectiv.

2.8 Va pune la dispozitia agentiei revanzatoare toate informatiile necesare promovarii fiecarui produs turistic si materiale necesare promovarii, in masura in care le detine (brosuri, cataloage, preturi, afise)

AGENTIA REVANZATOARE

2.9 Va promova produsele turistice din brosura tur-operatorului direct catre clientii lui.

2.10 Va afisa in locuri vizibile, in incinta agentiei, materialele transmise de tur-operator. In vitrina va afisa oferta nepersonalizata a tur-operatorului.

2.11 Nu va modifica sub nici o forma continutul sau preturile programelor fara acordul tur-operatorului.

2.12 Va informa corect turistii asupra serviciilor asigurate in program si a conditiilor de participare la excursie.

2.13 Va informa turistul asupra conditiilor contractuale si asupra modificarilor facute ulterior, dupa caz.

2.14 Va respecta termenele de rezervare, decomandare, plata prestatiilor prevazute in contract.

2.15 Va mentine legatura cu tur operatorul pentru a-i transmite situatia inscrierilor.

2.16 Va pastra confidentialitatea asupra clauzelor contractuale in raport cu alti tur-operatori.

2.17 Va verifica cu atentie inainte de inscrierea turistilor documentele personale, valabilitatea pasaportului, existenta asigurarii medicale si a justificativelor financiare aferente prestatiilor neincluse in pachetul de servicii.

2.18 Se angajeaza sa respecte datele prevazute la articolul Anulari si sa plateasca in caz de nerespectare a acestei clauze penalitatile prevazute.

3. TERMENE. MODALITATI DE REZERVARE

Rezervarea serviciilor turistice ce fac obiectul acestui contract atat pentru grupuri cat si pentru turisti individuali se va face prin telefon/fax la nr. 021-314.8738 sau e-mail:office@wd-tours, reservations@wd-tours.ro printr-un Bon de Comanda care sa cuprinda toate serviciile solicitate de client.

4. TARIFE, PRETURI, FACILITATI, COMISIOANE

4.1 Tarifele corespund fiecarui program si fiecarei perioade si se regasesc in ofertele transmise agentiei revanzatoare.

4.2 Comisionul agentiei revanzatoare la preturile nete, pentru a stabili tariful de vanzare, va fi limitat pentru competivitatea produsului respectiv pe piata, iar in cazul pachetelor, comisionul va fi mentionat pe oferta anexata.

5. PLATILE INTRE PARTENERII CONTRACTULUI

Plata serviciilor confirmate, exclusiv comisionul cedat agentiei se va face dupa cum urmeaza:

5.1 Pentru contravaloarea serviciilor asigurate turistilor individuali si in grup se achita suma de plata inscrisa pe factura pana la data limita notata pe factura.

5.2 Tarifele pentru programele realizate de tur-operator sunt exprimate in EURO si includ un comision care va fi cedat agentiei revanzatoare. Incasarea contravalorii programelor turistice se va efectua in EURO sau in lei la cursul BNR din ziua platii la care se adauga un comision de risc valutar de 2%.

5.3 In cazul in care platile nu se achita conform prevederilor contractuale, partenerul va plati o penalizare de 1% pe zi, calculata la totalul facturii neplatite.

5.4 Platile vor fi efectuate in numerar sau prin transfer bancar.

5.5 In cazul in care unul din partenerii acestui contract nu va efectua platile conform contractului, celalalt are dreptul sa inceteze acordarea serviciilor care fac obiectul acestui contract.

6. CONDITII DE ANULARE:

6.1 Partenerul se angajeaza sa inscrie in catalogul sau brosurilor sale, programele prevazute pentru realizarea numarului de turisti dorit.

6.2 Termenele speciale de modificare/anulare corespunzatoare fiecarui program in parte sunt transmise agentiei revanzatoare impreuna cu ofertele. In cazul in care pentru anumite programe nu au fost specificate termene speciale de modificare/anulare, se aplica termenele de anulare uzuale, respectiv:

10% pentru retragerea intre 35-30 zile inaintea plecarii

25% pentru retragerea intre 29-20 zile inaintea plecarii

50% pentru retragerea intre 19-14 zile inaintea plecarii

75% pentru retragerea intre 13-08 zile inaintea plecarii

100% pentru retragerea cu 7 zile inaintea plecarii.

7. RECLAMATII

7.1 Partenerii vor informa turistii cu privire la faptul ca toate reclamatiile referitoare la servicii (masa, cazare, etc.) se vor face la fata locului, pentru a putea fi remediate imediat in timpul consumarii serviciului turistic. In cazul in care sesizarea nu a fost solutionata, turistul va depune in scris la sediul agentiei tur-operatoare o reclamatie, in termen de trei zile calendaristice de la incheierea calatoriei, urmand ca agentia sa comunice raspunsul in termen de 12 zile calendaristice. Reclamatiile ulterioare nu vor fi luate in consideratie.

Partenerii, de comun acord, vor putea rambursa un pretins prejudiciu pe baza reclamatiilor justificate.

8. FORTA MAJORA

8.1 Partile au convenit ca sunt exonerate de obligatiile asumate prin prezentul contract in cazul in care neexecutarea acestora se datoreaza unor cazuri de forta majora, independente de vointa lor, imprevizibile si inevitabile.

In cazul cand forta majora depaseste o perioada de 30 zile oricare dintre parti poate rezilia contractul fara penalizari, fara despagubiri, pe baza de scrisoare , fax etc.

9. LITIGII

9.1 Eventualele litigii intervenite intre parti decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui se vor solutiona pe cale amiabila, iar in caz contrar acestea vor fi supuse spre solutionare prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale acestei curti, a legii romane si a prevederilor prezentului contract.

Tribunalul arbitral va fi compus din trei arbitri, cate un arbitru numit de fiecare dintre parti, iar al treilea, supraarbitrul, numit de catre cei doi arbitri. Partile vor executa intocmai hotararea curtii, care este definitiva si obligatorie.

9.2 Locul arbitrajului este la camera de comert si industrie din judetul reclamantului.

10. DISPOZITII FINALE

10.1 Toate anexele la acest contract fac parte integranta din acesta.

10.2 Pentru clarificarea unor clauze din prezentul contract, pot fi utilizate faxurile, scrisorile, fara a modifica continutul contractului.

10.3 Prezentul contract poate fi modificat sau completat numai cu acodul partilor.

10.4 In cazul unor denuntari unilaterale si nejustificate a contractului, partea care a denuntat este obligata sa plateasca celeilalte parti penalitati pentru prejudiciile aduse.

10.5 Prezentul contract s-a incheiat in conformitate cu prevederile Ordinului 69/2003 privind comercializarea pachetelor de servicii turistice.

10.6 Prezentul contract a fost semnat si intra in vigoare incepand cu data de 22.08.2008. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

_______________________________________ SC WORLD DISCOVERY TOUR OPERATOR SRL

Director ,

_________________________ Cristina Timpu

Reclame

~ de andreiuta pe Iulie 3, 2009.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: